Tag: openSUSE Asia Summit

Pemuatan

Tetaplah merasa lapar terhadap pengetahuan. Tetaplah merasa bodoh agar Anda tidak sombong.

– Steve Jobs

Kategori